Openbaarmaking locatiegegevens meldingen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Betreft voornamelijk meldingen van veehouderijen. Zaak met circa 3.500 derde-belanghebbenden. Op verzoek van de voorzieningenrechter heeft verweerder een apart besluit genomen ten aanzien van de openbaarmaking van 10 meldingen. Locatiegegevens maken deel uit van de emissiegegevens en zijn noodzakelijk om een effectieve publieke controle op die emissies mogelijk te maken. Onvoldoende algemene of specifieke aanwijzingen die de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat de veiligheid en de dreiging van sabotage aan de openbaarmaking in de weg zouden staan. Opdracht tot openbaarmaking van de locatiegegevens. Rechtbank Noord-Nederland 03-07-2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2388