De pachtnormen 2021 zijn gepubliceerd. De berekende pachtnormen van 2021 van los bouw- en grasland zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de normen van 2020. In vier gebieden blijft de afname beperkt tot maximaal 5 procent en in vier gebieden is deze groter dan 10 procent. Met 14 procent is de daling het grootst voor de Veenkoloniën en Oldambt. In zes pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen van 2021 hoger dan die van 2020. De stijgingen lopen uiteen van 2 procent in Bouwhoek en Hogeland en Zuid-Limburg, tot 16 procent in de IJsselmeerpolders en 25 procent in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied. Zie ook: Kamerstukken II, 2020/21, 27924, nr. 78.