De nieuwe pachtprijzen staan in Stcrt. 2020, nr. 33523. Behalve in de IJsselmeerpolders (+12%) gaan overal de prijzen omlaag (van -1 tot -22%).