Pachtontbinding

7:376 BW. Persoonlijk gebruik. Senior is al jaren geleden uit de vennootschap getreden. De stelling van verpachter dat junior het gepachte niet persoonlijk gebruikt, is onvoldoende gemotiveerd weersproken. Het hof ontbindt de pachtovereenkomst. Hof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10865

2019-12-23T14:42:47+01:00 23 december 2019|Nieuwsflits|