Vordering verpachter (ontbinding pachtovereenkomst) toegewezen, omdat pachter het perceel (circa 65 ha) niet langer gebruikt voor de uitoefening van de landbouw. Opfokken van paarden (niet zijn eigendom) tegen een dagvergoeding is géén bedrijfsmatige landbouw. Van andere bedrijfsmatige landbouwactiviteiten binnen zijn onderneming blijkt niet en exploitatie schapenhouderij is niet aangetoond. Het perceel (43 jaar gepacht) krijgt een natuurbestemming (Zilt- en Overstromingsgrasland en Zoete Plas). Rechtsregels: 6:265 BW (ontbinding ovk wegens tekortkoming), 7:312 BW (begrip landbouw), 7:370 BW, lid 1 onder a (niet goed pachter), c (belangenafweging) en e (bestemmingswijziging), 7:376 BW, lid 1 aanhef en onder a (ontbinding ovk wegens tekortkoming), Rechtbank Noord-Holland 19-01-2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:738.