Over de herziene pachtnormen is een schriftelijk overleg gevoerd met de vaste commissie LNV (Kamerstukken II, 2020/21, 27924, nr. 77) Op de vraag hoe het staat met de aangekondigde herziening van het pachtstelsel antwoordt de minister: “Ik werk verder aan de herziening van het pachtstelsel. Ik verwacht de verdere uitwerking van de herziening met uw Kamer te delen zodra ik deze bij het veld heb kunnen toetsen en het met de belangrijkste veldpartijen heb besproken. Mijn verwachting is dat dit eind 2020 zal worden.”