Op 30 juni jl. is de ‘Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 juni 2023, nr. WJZ/ 27986467, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling pacht in verband met de vaststelling van de pachtprijzen 2023’ in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2023, nr. 18064). De nieuwe prijzen en percentages gelden vanaf 1 juli 2023.