De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 6 juni 2018 gesproken over het pachtbeleid en gevraagd om een brief met de stand van zaken. Momenteel beraadt de minister zich nog over haar standpunt. Er worden gesprekken gevoerd. Kamerstukken II, 2017/18, 27924, nr. 72.