Artikel 7:370 lid 1 onder e BW. Pachtbeëindiging wegens bestemmingswijziging (wonen). Gemeente wil pacht beëindigen maar onteigent niet de naastgelegen eigendomsgronden in het plan. Misbruik van bevoegdheid? Het hof oordeelt dat daar geen sprake van is. Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3724