Art. 7:376 BW. Pachter schiet tekort vanwege bemesting van natuurgrond met drijfmest. Beroep op tenzij-clausule gaat op. Geen ontbinding. Hof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7240