Is plaats voor vergoeding van ‘de werkelijke waarde’ van het persoonlijke recht van de onteigende pachter indien het plaatselijk gebruik bestaat dat bij overgang van dat recht daarvoor door de opvolgende pachter aan de afgaande pachter een vergoeding wordt betaald? Na de peildatum door partijen overeengekomen schadebeperkende maatregel. Parket HR 12-01-2018, ECLI:NL:PHR:2018:43