De minister heeft een brief gestuurd over de Identificatie en Registratie (I&R) van paarden. In de brief wordt het huidige systeem beschreven en de veranderingen die op stapel staan. In april 2021 treedt de nieuwe Europese Diergezondheidsverordening volledig in werking. Op basis van deze nieuwe regelgeving zullen strengere eisen worden gesteld aan het I&R-systeem voor paarden. De belangrijkste wijziging is dat de overheid een database moet beheren waarin alle inrichtingen waar paarden gehouden worden zijn opgenomen. Ook moeten bepaalde gegevens van de paarden die in die inrichting staan in de database worden opgenomen. Daarmee wordt een koppeling gerealiseerd tussen het paard, de houder en de locatie waar het paard verblijft. Kamerstukken II, 2018/19, 28286, nr. 1043.