Koper van paard beroept zich op consumentenbescherming. Hij heeft de hoedanigheid van consument onvoldoende onderbouwd. Hof Arnhem-Leeuwarden 04-10-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8232