Is het een brave zwarte merrie of een paard met een moeilijk karakter? Voor die vraag staat de kantonrechter wanneer eiser de aankoop van een paard ongedaan wil maken. De rechter oordeelt dat partijen op zitting een toelichting moeten geven of er is voldaan aan de mededelingsplicht en de onderzoeksplicht. Ook wil de rechter met hen bespreken of zij het op één of meerdere punten met elkaar eens kunnen worden. Rechtbank Overijssel 04-08-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3130