Pachter koopt een deel van het perceel los land dat hij op basis van een pachtovereenkomst in gebruik heeft. Vervolgens rest een pachtovereenkomst met betrekking tot een geringe oppervlakte (niet groter dan 1 ha). Op die pachtovereenkomst – zo volgt uit artikel 7:395 lid 1 BW – zijn de in de artikelen 7:367 BW tot en met 7:369 BW vervatte regels omtrent opzegging niet van toepassing. Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2022:3203.