Bijzondere geschiktheid in verband met de aanwezigheid van bodembestanddelen. Kosten van verlegging van gasleiding. Eliminatieregel. Bijzondere geschiktheid in verband met lagere ligging van uiterwaardgronden? Deskundigenkosten met het oog op verweer in de bestuurlijke fase dat de noodzaak van onteigening ontbreekt in verband met de mogelijkheid van zelfrealisatie. Parket HR 01-06-2018, ECLI:NL:PHR:2018:575