De pachter pacht in totaal ongeveer 5 ha van de beide verpachters. Ze willen de beide pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de grond volgens hen onderverpacht voor aardappelteelt en kolenteelt en het land vol onkruid staat. Van bedrijfsmatige landbouw is volgens hen geen sprake. Verder vorderen de verpachters winstafdracht. Het hof neemt een tekortkoming aan voor het teeltjaar 2018, andere tekortkomingen niet. Er is onvoldoende aangevoerd om de pachter te veroordelen tot winstafdracht. De vastgestelde tekortkoming rechtvaardigt verder de ontbinding van de pachtovereenkomsten niet. Hof Arnhem-Leeuwarden 05-10-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9318