Onrechtmatige daad van tulpenteler jegens aardappelboer. Door onzorgvuldige handelswijze bij het beregenen van de tulpen is water terechtgekomen op het aardappelveld waar pootaardappels stonden. Hierdoor heeft de aardappelboer schade geleden die de tulpenteler moet vergoeden. Rechtbank Noord-Holland 27-03-2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:2949.