De rechtbank is van oordeel dat het akkerbouwbedrijf ook na het overlijden van de broer aan te merken is als een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waarmee beoogd wordt door deelname aan het economische verkeer, winst te behalen. Tevens is de rechtbank van oordeel dat belanghebbende een ondernemer is als bedoeld in artikel 3.4 van de Wet IB 2001. Dit brengt mee dat de inspecteur het verzoek om toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 ten onrechte heeft afgewezen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28-04-2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3077.