De regering heeft een agrarische ondernemerschapsagenda gepresenteerd. Daarmee wil men de ontwikkeling van duurzame verdienmodellen ondersteunen. Deze agenda is opgebouwd uit de volgende vier pijlers: (i) het stimuleren van (nieuw) ondernemerschap, (ii) het belonen van publieke diensten, (iii) het versterken van de marktmacht van agrariërs en (iv) het bevorderen van een gelijker speelveld. Kamerstukken II, 2020/21, 32670, nr. 199.