Volgens een nieuwe planning zal de Omgevingswet in werking treden per 1 januari 2021. Maar het kan ook nog later worden. (Kamerstukken I, 2017/18, 33118, AE)