De afgelopen weken is met de bestuurlijke koepels afgewogen wat een realistische datum is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het gezamenlijke voorstel is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 inwerking treedt. Deze datum geeft voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden, het DSO op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen. Kamerstukken I, 2019/20, 33118, BE.