De invoering van de Omgevingswet (voorzien voor 1 januari 2021) is, zoals bekend, uitgesteld. Wie over de voortgang wil lezen neme Kamerstukken II, 2019/20, 33118, nr. 142 erbij. Een nieuwe datum is er nog niet.