Er is een wetsvoorstel tot  “Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)” naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 2. Er zit ook weer een omvangrijke memorie van toelichting bij (642 blz.). Daaruit blijkt onder meer dat de Wet ammoniak en veehouderij wordt ingetrokken en dat de geurnormering in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) terecht komt. Ook is er een wetsvoorstel voor de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet), Kamerstukken II 2017/18, 34985, nr. 2.