De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer op 14 maart jl. over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt. Met 41 stemmen voor (Fractie-Nanninga, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop) en 29 stemmen tegen (OSF, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV en 50PLUS) heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ontwerpbesluit.