Op 14 mei jl. heeft de Vergrote Kamer van Beroep van het EOB uitspraak1 gedaan in zaak G3/19 over een octrooi op pepers. In deze zaak werd de vraag voorgelegd of de nieuwe uitvoeringsregel 28(2) bij het Europees Octrooiverdrag rechtsgeldig is. Deze regel werd in 2017 aangepast, zodat er geen octrooien meer kunnen worden verleend op de producten van essentieel biologische processen, oftewel de producten van klassieke plantenveredeling. De Vergrote Kamer van Beroep heeft nu beslist dat deze regel rechtsgeldig is, en dat daarmee definitief vaststaat dat er geen octrooien op klassiek veredelde groenten kunnen worden verleend. Hiermee is de wens van Nederland, waar we ons sinds 2009 eerst nationaal en later op Europees niveau langdurig voor hebben inzet, in vervulling gegaan. Onbelemmerde toegang tot genetische bronnen is voor de plantenveredeling van groot belang om nieuwe rassen te kunnen ontwikkelen met het oog op vermindering van middelengebruik in de landbouw en het oog op een veranderend klimaat. (Kamerstukken II, 2019/20, 27428, nr. 370).