Notaris

Tekortschieten notaris bij opstellen samenlevingsovereenkomst en afwikkeling einde samenleving. Verjaring. Notaris had moeten onderzoeken of ruilverkaveling kon leiden tot vrijstelling overdrachtsbelasting. Rechtbank Oost-Brabant 19-02-2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1142