Op 1 juli a.s. worden de nieuwe pachtnormen weer van kracht. Deze zijn opgenomen in Kamerstukken II, 2017/18, 27924, nr. 71. Behalve in de IJsselmeerpolders (stijging 7%) gaan de pachtprijzen omlaag, tot -/- 34% (zuidelijk veehouderijgebied).