De Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij is geplaatst in Stcrt. 2018, nr. 9184.