De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit opgesteld over het beleid over de fiscale faciliteiten in de Natuurschoonwet 1928. De voorwaarden in onderdeel 3 zijn aangepast aan de elektronische wijze van registreren van notariële akten. Onderdeel 4 is nieuw en omschrijft de voorwaarden waaronder aandelen in een landgoed BV/NV gecertificeerd kunnen worden. De onderdelen 5, 8 en 9 zijn herschreven, zonder dat een inhoudelijke wijziging is bedoeld. (Stcrt. 2020, nr. 62986). Het nieuwe Rangschikkingsbesluit treedt in werking per 1 januari 2021 (Stb. 2020, 538)