De Europese natuurherstelwet gaat er tóch komen. Op 17 juni jl. stemden de ministers van milieu uit de 27 lidstaten over de wet. Oostenrijk was intern verdeeld over de wet, maar maakte bekend toch het plan te zullen steunen. In de wet staat dat er in 2030 herstelmaatregelen moeten komen voor 30 procent van de natuurgebieden die in slechte staat zijn. En in 2050 zou er voor 90 procent een herstelplan moeten zijn. Alle lidstaten moeten op basis van de wet een eigen herstelplan maken. Minister Van der Wal van N&S meldt naar aanleiding hiervan in haar brief aan de Tweede Kamer van 17 juni jl. dat het voor zich spreekt dat de uitvoering van de Natuurherstelverordening implicaties zal hebben voor beleid en dat belangrijke keuzes gemaakt moeten worden door elke lidstaat. Gelet op haar demissionaire status laat zij keuzes hierover aan het volgend kabinet. Kamerstukken II 2023/24, 21501-08 nr. 951.