Enkele leden van de Eerste Kamer willen weten waarom het Toetsingskader ammoniak en Natura 2000 (2007) is gestrand. Het oude toetsingskader is naar de kamer gestuurd en ook de uitspraak van de Raad van State daarover, alsmede nog wat info uit een illustratief stukje geschiedenis. Kamerstukken I, 2019/20, 32670, F. Een overzicht van de stand van zaken over de stikstofcrisis geeft de regering in nr. E. Ook weer met een aantal bijlagen.