Nationaal programma landbouwbodems

De minister heeft over dit programma een brief naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerstukken II, 2018/19, 30015, nr. 58. Streefdoel is dat alle landbouwbodems in Nederland (1,8 miljoen hectare) in 2030 duurzaam worden beheerd en dat de inspanningen voor duurzaam bodembeheer ook door de samenleving worden gewaardeerd. Veel onderzoek.

 

2019-04-30T10:02:25+02:00 30 april 2019|Nieuwsflits|