De minister heeft over dit programma een brief naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerstukken II, 2018/19, 30015, nr. 58. Streefdoel is dat alle landbouwbodems in Nederland (1,8 miljoen hectare) in 2030 duurzaam worden beheerd en dat de inspanningen voor duurzaam bodembeheer ook door de samenleving worden gewaardeerd. Veel onderzoek.