In een brief aan de kamer wordt bericht over de voortgang van de verschillende dossiers: het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (wordt gepresenteerd in Brussel als aanloop naar het verkrijgen van een nieuwe derogatie), de kringloopwijzer (nog niet voldoende betrouwbaar om gelijktijdig met het inwerkingtreden van het stelsel van fosfaatrechten te worden erkend), grondgebonden bedrijven in het stelsel van fosfaatrechten (geen generieke korting), roodvleessector en fosfaatrechten (geen speciale behandeling nodig), mogelijkheden voor het verkopen van mestkorrels aan particulieren (onder voorwaarden kan dat), onderzoek toepassing billijkheidsbeginsel bij opleggen mestboetes (gebeurt al) en uitvoering Regeling fosfaatreductieplan 2017 (“door RVO.nl een grotere rol te geven zet ik samen met de sector in op een zo robuust mogelijke uitvoering van de regeling fosfaatreductieplan 2017. De complexiteit van de regeling, de tijdsdruk en het adequaat gevolg geven aan rechterlijke uitspraken blijven factoren die de uitvoering bemoeilijken. RVO.nl zet opnieuw extra capaciteit in om de risico’s te beperken en vertragingen bij het opleggen van de geldsommen zoveel mogelijk te voorkomen”). Kamerstukken II, 2016/17, 33037, nr. 222.