Een brief van de regering geeft inzicht in de tijdsplanning inzake diverse onderdelen van het mestbeleid voor de tweede helft van dit jaar: derogatie, herbezinning, onderzoek. Kamerstukken II, 2019/20, 33037, nr. 363