Pandgever aangesproken op grond van toerekenbare tekortkoming door melkquotum waarop het pandrecht rustte te vervreemden. Geen beroep op verrekening nu beweerdelijke tegenvordering niet toekomt aan pandgever. Geen sprake van rekening-courant bij registratie melkquotum. Geen eigen schuld bij pandhouder. Hof Den Bosch 14-01-2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:78