Melkquotum

Pandgever aangesproken op grond van toerekenbare tekortkoming door melkquotum waarop het pandrecht rustte te vervreemden. Geen beroep op verrekening nu beweerdelijke tegenvordering niet toekomt aan pandgever. Geen sprake van rekening-courant bij registratie melkquotum. Geen eigen schuld bij pandhouder. Hof Den Bosch 14-01-2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:78

2020-01-21T15:04:24+01:00 21 januari 2020|Nieuwsflits|