Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen lelieteelt nabij woonwijk. Risico gezondheidsschade. Toepassing van Europeesrechtelijk voorzorgsbeginsel door kort geding rechter. Rechtbank Limburg 08-05-2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:2330.