Op 12 juni jl. zijn de Lbv (Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 5 juni 2023, nr. WJZ/ 27312647, houdende regels voor de verstrekking van subsidie voor het sluiten van veehouderijlocaties voor de reductie van stikstofdepositie op natuurgebieden (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie)) en de Lbv-plus (Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 5 juni 2023, nr. WJZ/ 27312934, houdende regels voor de verstrekking van subsidie voor het sluiten van veehouderijlocaties met piekbelasting op natuurgebieden (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting)) in de Staatscourant gepubliceerd, Stcrt. 2023, 14992, resp. Stcrt. 2023, 15029. Melkvee-, pluimvee en varkenshouders krijgen 100% van de op leeftijd van de stallen gebaseerde, gecorrigeerde vervangingswaarde vergoed en 100% van de marktwaarde van de productierechten. In de Lbv-plus is dit 120%. Wie deel wil nemen aan de Lbv-regeling moet met zijn bedrijf minimaal een bepaalde emissie op overbelaste Natura 2000-gebieden hebben. De hoogte van deze drempelwaarde verschilt per Natura 2000-gebied. Voor de Lbv-plusregeling is de drempelwaarde 2500 mol/jaar op Natura 20000-gebieden in een straal van 25 km rondom de bedrijfslocatie. Aanmelden voor Lbv(-plus)-regeling kan vanaf maandag 3 juli 2023. De aanmeldperiode van de Lbv sluit op 1 december 2023. De einddatum van de Lbv-plus is 5 april 2024.