De minister heeft het realisatieplan «Op weg met nieuw perspectief» van de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. In dit plan wordt perspectief voor landbouw, natuur en voedsel geschetst, doelen en beleidsinzet geconcretiseerd en ik randvoorwaarden geschetst om te komen tot kringlooplandbouw naar de kamers gestuurd. (Kamerstukken II,  2018/19, 35000 XIV, nr. J). Er zit ook een handige infographic bij.