Boeren en tuinders zijn volgens de minister bereid tot het nemen van stappen richting kringlooplandbouw en klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Daarvoor hebben ze bruikbare actuele praktijkgerichte handelingsopties nodig. Met een aantal maatregelen wordt tegemoet gekomen aan de geuite behoeftes en daarmee wordt een steun in de rug van onze boeren en tuinders geboden (Tweede Kamer 2018/19, 35000 XIV, nr. 98). Maatregelen: Landelijk kennisplatform kringlooplandbouw, ondersteuning door onafhankelijke bedrijfscoaches, actueel houden van kennis – masterclasses en groen onderwijs, leren door experimenteren, beter de weg vinden naar (subsidie)regelingen.