De korpschef heeft de jachtakte van eiser ingetrokken, omdat eiser het voorhanden hebben van wapens en munitie niet langer kan worden toevertrouwd. Uit het mutatierapport volgt dat er een proces-verbaal tegen eiser is opgemaakt in verband met een overtreding van artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wvw 1994. Verweerder acht de inhoud van het mutatierapport terecht voldoende aanleiding om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van eiser. De rechtbank is van oordeel dat verweerder in de omstandigheden van het geval, namelijk dat bij eiser meer dan het toegestane alcoholgehalte is geconstateerd, geen aanleiding heeft hoeven zien te volstaan met een schriftelijke waarschuwing. Het beroep is ongegrond. Rechtbank Limburg 24-08-2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:6247