Het ministerie van LNV heeft een jaarplanning voor 2019 (Kamerstukken II, 2018/19, 35000 XIV, nr. 68). Daarbij is een overzicht van onderzoeken gevoegd, alsmede een overzicht van te verwachten kamerbrieven en wetgeving. Pachtbeleid staat niet op de lijst, dus dat zal dan 2020 worden.