De Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de onregelmatigheden in I&R. Een stand van zaken is weergegeven in Kamerstukken II 2017/18, 33037, nr. 274. Het beeld van de omvang van de onregelmatigheden en de financiële voordelen die daarmee zijn behaald, is onveranderd. Er is ook een lijst van vragen en antwoorden: nr. 275.