Het onderzoek naar de onregelmatigheden in de Identificatie & Registratie (I&R) voor runderen, naar aanleiding van de vele meerlingen in 2017, nadert een afronding. Er zijn veel bedrijven gecontroleerd en er zijn ook (nog steeds) bedrijven geblokkeerd. Meer dan 1.400 bedrijven hebben een naheffing voor het fosfaatreductieplan ontvangen, voor in totaal € 2,7 mln. Kamerstukken II, 2018/19, 33037, nr. 312.