Bedrijfsblokkade in verband met kalveren in I&R-systeem. Schorsing voor zover bedrijfsblokkade ziet op kalveren die na 1 januari 2018 op het bedrijf van verzoekster zijn geboren. De relevante Europese regelgeving dwingt niet zonder meer tot het verbieden van alle verplaatsingen van alle dieren van verzoekster. De voorzieningenrechter ziet ruimte voor een minder vergaande lezing van de betreffende artikelen van voornoemde Verordeningen dan verweerder voorstaat. Gezien de omstandigheden omtrent de na 1 januari 2018 geboren kalveren op het bedrijf van verzoekster, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de met de primaire besluiten opgelegde bedrijfsblokkade in zoverre te beperken. Hiertoe zal een voorziening worden getroffen. CBB 03-05-2018, ECLI:NL:CBB:2018:134