Het rapport “De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband”, opgesteld door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek, bevat veel informatie over vooral de internationale handel in agrarische producten. Het rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerstukken II, 2019/20, 30252, nr. 25.