Het inpassingsplan is vastgesteld, voorzien van externe saldering. In deze uitspraak geeft de Raad van State aan hoe deze externe saldering vorm heeft gekregen en wat er correct is (korting 70%, saldering en dierrechten, feitelijk gebruik). ABRS 30-09-2020,  ECLI:NL:RVS:2020:2318