Kwalificatie hoevepacht; artikel 7:313 BW. Pachter stelt dat hij bij aanvang niet alleen tuinbouwgrond maar ook een schuur in gebruik heeft gekregen waardoor sprak zou zijn van hoevepacht. Het Hof oordeelt dat het aankomt op uitleg. Pachter heeft niet (voldoende) gesteld dat in de pachtvergoeding tevens een vergoeding begrepen zat voor het gebruik van de schuur – vereist voor de kwalificatie hoevepacht. Ook overigens heeft pachter onvoldoende toegelicht dat de schuur was mede begrepen in de afspraak tussen pachter en verpachter over het gebruik. Hof Arnhem-Leeuwarden 02-01-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:48