De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak BBL/Laarakker (TvAR 2017/5888) – twee overeenkomsten (bruikleen voor gebouwen en liberale pacht voor land) gekwalificeerd als hoevepacht – in stand gelaten en het beroep van BBL verworpen. HR 08-06-2018, ECLI:NL:HR:2018:874