De vergoedingen voor de grondkamers zijn iets omhoog gegaan. Het Uitvoeringsbesluit pacht is daartoe gewijzigd (Stcrt. 2018, nr. 64059).